Wybierz język: PL

NASZA SZKOŁA

ZESPÓŁ SZKÓŁ

OBIEKTY i PRACOWNIE

DO POBRANIA

GALERIA

ARCHIWUM

Kompleks boisk

Nawigacja: Home / GABINETY, OBIEKTY i PRACOWNIE / Kompleks boiskOsobą odpowiedzialna za korzystanie z obiektów sportowych jest Pan Robert Sargalski
– tel kontaktowy   504 188 145

REGULAMIN KOMPLEKSU BOISK 

I ZASADY FUNKCJONOWANIA

1. Z boiska szkolnego mogą korzystać uczniowie podczas zajęć lekcyjnych pod opieką nauczyciela
2. Boisko po godzinie 15 jest obiektem ogólnodostępnym. Wszystkie osoby korzystające z obiektu czynią to na własną odpowiedzialność.
3. Osoby nieletnie muszą korzystać z obiektu pod opieką dorosłych.
4. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów p-poż, bhp, oraz zachowanie porządku i czystości w obiekcie sportowym i w jego bezpośrednim otoczeniu.
5. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo wyłączenia obiektu z użyteczności w celu zorganizowania imprez sportowo – rekreacyjnych lub widowiskowych.

II ZAKAZY

1. Zabrania się wchodzenia na boisko w czasie gdy jest ono wyłączone z użyteczności.
2. Zabrania się na terenie całego obiektu:
- palenia papierosów,
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
- wnoszenia i spożywania środków odurzających,
- wnoszenia naczyń szklanych i przedmiotów niebezpiecznych

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w wypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.
2. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystających należy natychmiast zgłaszać zarządzającemu obiektem.
3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad użytkowania obiektu i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 


WAŻNE LINKIWszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Administrator serwisu: Brodnica - portal eBrodnica.pl / Na silniku windu.org