Wybierz język: PL

NASZA SZKOŁA

PRZEDSZKOLE GMINNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ

PRZETARGI/KONKURSY

OBIEKTY i PRACOWNIE

DO POBRANIA

GALERIA

Biblioteka i SCI

Nawigacja: Home / GABINETY, OBIEKTY i PRACOWNIE / Biblioteka i SCI

Bibliotekarką jest pani Anna Mówińska


 
 
Biblioteka – Anna Mówińska
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.45 – 9.45
10.30 – 11.45
7.30 – 11.45
13.25 – 14.05
7.30 – 8.50
9.35 – 12.40
nieczynne
7.30 – 8.00
8.50 – 11.45
   
 

Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1) w zakresie pracy pedagogicznej:
udostępnianie zbiorów,
udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie
prowadzenie różnych form informacji o książkach
przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,
udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno  – wychowawczych w bibliotece i w przygotowaniu imprez czytelniczych,

2) w zakresie pracy organizacyjnej:
gromadzenie i ewidencję zbiorów,
konserwację i selekcję zbiorów,
opracowanie biblioteczne zbiorów,
organizację warsztatu informacyjnego,
organizację udostępniania zbiorów,

3)  w zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego:
poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów,
organizowanie, w miarę potrzeb i możliwości, wycieczek do bibliotek i ośrodków informacji,
 uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.


Biblioteka jest także Szkolnym Centrum Informacji

1. Szkolne Centrum Informacji, zwane dalej SCI, jest interdyscyplinarną pracownią szkolną,
służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno  – wychowawczych
szkół Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy
pedagogicznej   wśród uczniów.

2.   Lokal SCI składa się z wypożyczalni, a wyposażenie stanowią odpowiednie meble
biblioteczne oraz urządzenia audiowizualne, które umożliwiają:
bezpieczne funkcjonowanie i przechowywanie zbiorów,
gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
korzystanie ze zbiorów czytelni,
przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania z informacji naukowej.

3. Z SCI mogą korzystać:
uczniowie,
nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
absolwenci,
rodzice,
inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.

4. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

5. SCI gromadzi następujące zbiory:
księgozbiór podręczny (encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, kompendia wiedzy, albumy, biografie),
lektury wg ustalonego kanonu,
płyty CD,
programy komputerowe,
przepisy oświatowe.


WAŻNE LINKIWszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Administrator serwisu: Brodnica - portal eBrodnica.pl / Na silniku windu.org